Posted on

Återhämtning och Akustik?

Förhållandet (mellan) Bra Akustik och Återhämtning.

#återhämtning #buller #work #flow #stress


Alla vet vi vikten av god sömn och vila. För att må bra, och prestera bra. Utan bra sömn återhämtar en sig inte. Men, hur många ser förhållandet mellan ljudmiljö och återhämtning?
Det är ju, som bekant, nämligen så att vi återhämtar oss hela tiden – även på det psykiska planet.

Continue reading Återhämtning och Akustik?