Ljuddämpande tavlor

Varför (o)ljuds-dämpande tavlor?

En kort gallup – hjälp produktutvecklingen

  • När det är viktigt att meddelanden når fram…
  • Nå en ökad arbetsro.
  • Det samma gäller musik – vad du kan nå utan störande moment.

  • Hör du den för dig viktiga kommunikationen?
  • Arbetar du effektivt i nuvarande miljö?
  • Lämnar detta spår? Arbetskvalité, hälsa, återhämtning?

I korthet
Kort sagt behandlar våra ljuddämpande tavlor eko. I synnerhet efterklang, alltså eko som ringer länge. Längre än nödvändigt.
Efterklang upplevs ofta som störande och har därför en negativ inverkan på hur du fungerar. I arbete, studier och hobby.
  • i arbete
  • i studier
  • i musikövning, instrument och sång
Eko kan dämpas på två sätt – genom att absorbera ljudvågor eller diffusion, dvs splittra / fördela en ljudvåg till många mindre. Diffusion handlar mycket om att bryta ner en ljudvågs egentliga enhetliga reflektion till många reflektioner med olika resvägar, med andra ord riktningar. Med dämpning utav eko vinner du en akustisk miljö utav högre kvalitet – i en rad områden – t.ex. i vardagsrummet, barnrummet, hemmabio, kontor, restaurang, konserthall.
Lyssna på din stereo eller se hemmabio med vännerna i en miljö fri från distrahering. Arbeta med bättre fokusering. Studera längre.

Kort och gott: Skapa mera, i en lugnare atmosfär.

Är du på middag med vänner på restaurang, skapar rösterna av folket på grannborden bakgrundsljud – oftast ett förstärkt eko. Du måste anstränga din hörsel och egen röst. Våra tavlor släcker dessa olägenheter.

Som restaurangägare, behöver dina gäster inte höja rösten, eller anstränga hörseln på grund av ekot – som är oundvikligt i stora rum. Istället njuts den goda maten och inte bara är det pratstunden en kommer ihåg. Tack vare dessa tavlor, och dina medverkande restaurangbesökare.

Lösningarna anpassas till dina önskemål. Panelerna kan på begäran maskeras, eller göras till en slående del av inredningen. Ett konstföremål!


#återhämtning, #oljud, #balans, #arbetsro, #hälsa, #eko