Ådvägen 2A

Utgångspunkt, för ljuddämpning

Utrymmens mått, räknat från kökets ingång:

Utrymme 1 - 100,5 x 181 cm
Utrymme 2 - 117,5 x 179 cm
Utrymme 3 -  81 x 178,5 cm
Balk djup - 29,5 cm

2018-03-12 15.19.41

2018-03-12 18.00.17


Det ljuddämpande elementet

Ett ljuddämpande element består utav en brandfast isoleringplatta, det vill säga stenull, som är kapad till önskat mått. Elementet är sedan klädd med ett tyg i önskad färg. Viktigt är att elementets yta inte är hård, med andra ord icke reflekterande.

Tex målade ytor, eller på annat sätt behandlande ytor tenderar att reflektera ljudvågor. Särskilt den högre halvan utav de av människan hörbara frekvenser.

Några exempel på element från egen produktion:


Enklaste installationen

Den allra enklaste installationen är direkt fastsatta element, utan ett luftutrymme. Fastsatt med hjälp av skruv.


Nersänkt element, med luftutrymme

En luftficka ger en större dämpningsverkan.

Den större dämpningsverkan beror mest på a) brytningseffekten mellan 2 medium  där ljudvågorna får en längre väg att vandra genom dämpningsmaterialet (jämför sikt-brytningen mellan luft och vatten), samt att b) en större yta ‘frigörs’ och (vågornas) infångningsvinkel ökar.

Kort om dämpningseffekt mha ljudficka:

Följande diagram visar 2 skivor, tjocklek 25 mm samt 50 mm. Med, och utan luftficka. Faktor 0 = total reflektion, faktor 1 = total absorbtion.

Det går även att utläsa, att ju tjockare en skiva blir, desto mindre blir en ljudfickas prosentuella inverkan. Eftersom vi med ökad tjocklek rör oss närmare och närmare övre vänstra hörn, dvs 1:1 i dämpningsfaktor.

Dock måste vi komma ihåg att ljudfickans ‘erövrade’ område är utav basregistret. Basregistret; det vill säga att ju lägre ton, desto mera energi och svårare att dämpa. Det till synes midre området mellan sträcken är missvisande, ifall vi bara ser själva området.

Detta sagt, kan vi dock nå en ökad dämpning ifall avstådet mellan element och tak ökas!

airspace_effect_to_absorption

Belysning

En luftficka ger också en möjlighet till belysning. Belysning skapas säkerhetsmässigt och mest kostnadseffektivt med hjälp av LED lampor, LED-band. Livslängden är lång.

2016-11-06-13-42-01

Här följer några privata bilder från installation i eget vardagsrum.

Vit dosa = transformator. Svart dosa = fjärrkontroll (mottagare). Ljuset är variablet mellan 3000 – 6000 K, dvs så kallat varmt och arktiskt kallt.

Transformator och FK-mottagare sitter på egen ram, upphängda i eget krokpar.

Elementet är magnetiskt upphängd. Magneter rekommenderas inte där risk finns för att elementet av misstag slås till. Smidigare är, att även elementets krokar är fastskruvade.


Förslag

Till elementens tjocklek föreslås 5 cm. Dämpande materials massa är tillräckligt, samt ökad dämpningseffekt fås utav luftfickan.

Avståndet mellan element och väggarna omkring föreslår till 10 cm. Detsamma med avståndet mellan element och balkens nedre kant. Med andra ord kan en tänka sig att en 10 cm’s kub får plats i varje hörn, mellan element och omringande väggars nedre kant.

Återstående mellanrum mellan element och tak är då 15,5 cm (29,5 – 5 – 10). Med andra ord, bra för en ökad dämpningseffekt.


Några exempel på infällda element

Ett par exempel på infällda element med LED-band.