Posted on

Återhämtning och Akustik?

Förhållandet (mellan) Bra Akustik och Återhämtning.

#återhämtning #buller #work #flow #stress


Alla vet vi vikten av god sömn och vila. För att må bra, och prestera bra. Utan bra sömn återhämtar en sig inte. Men, hur många ser förhållandet mellan ljudmiljö och återhämtning?
Det är ju, som bekant, nämligen så att vi återhämtar oss hela tiden – även på det psykiska planet.

Restaurang.

Vi påverkas hela tiden av ljudmiljön – akustiken – runt omkring oss. Vi lyssnar hela tiden efter nyttig information eller faror.
Ekar det för mycket, under tex en arbetsdag, tröttas hjärnan ut. Det blir för mycket stimulans. Korrigeras ljudmiljön, med tex dämpning, återhämtar sig en person snabbare. (H)en mår, och presterar, bättre.

Därför har ljudmiljön en stor betydelse. Effekten av sund korrigering är dessutom relativt mätbar – den går alltså att beskåda.

Studier bekräftar.


Många är studierna som poängterar vikten av Bra Akustik. Sist och slutligen syns betydelsen i tex ett
företags årsredovisning. En bra ljudmiljö visar sig betala sig tillbaka i form av mindre sjukledighet, samt
effektivare resultat i utfört arbete. Färre misstag. Mao större närvaro, fysiskt som psykiskt.

Studierna är, bland annat :
• Stress, återhämtning och kognitiv prestation, 2017, Lagergren
• Buller, Arbetsmiljö, Kontor och Skola – Arbetslivs Journalisterna
• Småbarnspedagogik, Återhämtning – Fuchs & Kåll-Virtanen, Åbo Akademi, 2020
• Rockwool Group, Rockfon; Buller, Slipp skrika för att höras
• Bra akustik ger färre misstag i operationssalar, Ecophon
• Akustik i nyproduktion, Lunds Univ, 2012, Hjerpe & Olsson
• Hälsoeffekter och samhällskostnader, Chalmers, 2013, Arnesson et al.

Mera info : 🧠 👂

Läs, och lär mera om återhämtning och ljuddämpning i den nypubliserade guiden. -> e-shop’en.


Om författaren.


Aktör inom ljuddämpning, särskilt kontroll av Eko – i inomhusmiljö. Bosatt i Mattby, Esbo, beläget strax väster om Helsingfors, Finland.
Special-designar dämpande element, tex platta tavlor och mera runda torn – som påminner om Grekiska pelare.
Förespråkare av ekologisk och närproducerat material, som tex trä. #hållbarhet